קרינה מאנטנות סלולריות 
(או מהי קרינתRF)

קרינת  (Radio-Frequency)RFהיא קרינה האלקטרומגנטית בלתי מייננת ומשתרעת על תחום התדרים 100kHz-300GHz . תחום הכולל תדרי רדיו וטלביזיה, טלפוניה סלולארית, מיקרוגל, שימושי ראדאר ותקשורת לווינים.

תקשורת אלחוטית מתנהלת באמצעות שידור וקליטה של מידע הנישא על גבי גלים אלקטרומגנטיים. מלבד מידע, נושאים הגלים, המהווים את הקרינה, אנרגיה התלויה בתדר או באורך הגל .   (ראה ספקטרום)

הקשר האלחוטי בין הטלפונים הניידים מתאפשר באמצעות אנטנות הבסיס הסלולאריות, המותקנות על תרנים או בשיפולי גגות גבוהים ופרושות באופן שיאפשר כיסוי מכסימלי של האזורים המאוכלסים במדינה.

SPECTRUM

 

כיום ישנם כ- 7,500 אנטנות ברחבי המדינה ובסיום הפריסה של הדור השלישי ישולש מספרם ויגיע לכ- 24,000.

מהם מקורות הקרינה להם אנו חשופים

קרינה אלקטרומגנטית בתחום ה-RF משודרת למרחב באמצעות אנטנות.המקור העיקרי לחשיפת ציבור המשתמשים לקרינה אלקטרומגנטית הם מכשירי הטלפון הניידים ופחות מכך אנטנות הבסיס המוצבות על תרנים גבוהים ומושכות את תשומת לב הציבור. הספקי השידור של הטלפונים הניידים משתנים כתלות במרחקם מאנטנות הבסיס. ככל שהמרחק בין הטלפון הנייד לאנטנת הבסיס קטן יותר, ירד הספק השידור של הטלפון הנייד ואתו תרד החשיפה לקרינה (עד למרחק בטחון מסוים מהאנטנה). מכאן נובע היתרון למשתמש שבקיום רשת צפופה של אנטנות קטנות בעלות טווח שידור קצר והספק נמוך על פני מספר קטן ליחידת שטח של אנטנות בסיס בעלות הספקים גבוהים יותר.
מקורות קרינה נוספים להם אנו חשופים בתחום תדרים זה הם: מערכות קשר אזרחיות וצבאיות, תחנות רדיו וטלוויזיה, רדיו חובבים, אמצעי תקשורת שונים, תנורי מיקרוגל, מערכות רפואיות, מכ"מים צבאיים, תקשורת לווינים וכד´. 

האם קרינה מאנטנות סלולאריות מסכנות את בריאותנו?

האפקט הביולוגי המיידי של קרינת RF הוא חימום הרקמות הנחשפות לקרינה.
תקני חשיפה בינלאומיים, המאומצים על ידי המשרד להגנת הסביבה, נקבעו כך שהחשיפה המרבית לקרינה בתחום תדרי ה-RF תמנע מהנחשפים נזקים תרמיים כתוצאה מחימום רקמות. תקנים אלו הם תקנים בריאותיים המתייחסים לחשיפות קצרות ואינם עוסקים בהשפעות ארוכות טווח אפשריות.

אין כיום בסיס מדעי מקובל ואמין שקושר בין חשיפה לקרינת RF ממשדרים סלולאריים לבין תחלואה מסרטן או לנזק בריאותי בלתי הפיך אחר (לאחרונה התבשרנו כי מחקר אפידמיולוגי, שבוצע בארץ בראשות דר´ סיגל סדצקי מביה"ח תל השומר, גילה קשר סטטיסטי בין שכיחות הופעת גידולים בבלוטות הרוק לשימוש מוגבר בטלפונים סלולאריים). אולם מכוון שמדובר בשימוש טכנולוגי חדש יחסית הכרוך בחשיפה ממושכת של ציבור גדול לקרינה, ננקטת בעולם ובישראל מדיניות הקרויה ´גישה זהירה´ (Precautionary approach) . הרציונל שמאחורי מדיניות זו, בה דוגל גם המשרד להגנת הסביבה, הוא שכל עוד לא נשללה לחלוטין האפשרות להשפעה מזיקה מקרינת RF, הבאה לידי ביטוי לאחר חשיפה ממושכת, מומלץ להקטין את חשיפת האוכלוסייה לקרינה מאנטנות סלולאריות ולצמצם את השימוש בטלפונים ניידים בפרט כשמדובר בילדים.

מדוע יש צורך במדידת קרינה מאנטנות סלולאריות

היתר הקמה והפעלה של כל אנטנת בסיס סלולארית מותנה , בין השאר, בעמידה בתקני החשיפה הבינלאומיים שאומצו ע"י המשרד להגנת הסביבה. העמידה בתקנים נבחנת באמצעות ביצוע בדיקת צפיפות קרינה באחריות חברת הסלולאר. שינויים בהספק השידור במהלך תקופת ההפעלה של מתקן השידור עלולים להביא לחריגה מהתקנים המחייבים. על מנת להסיר חשש לחשיפה חריגה באתרים הסמוכים לאנטנות הבסיס, מומלץ לבצע מדידות קרינה במקום באמצעות מודד מוסמך.

 

     אנטנה סלולארית גל גג בית ספר יסודי                אנטנה סלולארית על מבנה משרדים

   


 

 


 

 

הגדרות
גלים אלקטרומגנטיים- מורכבים מצמדי שדות חשמליים ומגנטיים המשתנים בזמן ומאופיינים באמצעות אורך הגל,התדר והאנרגיה שלהם.
קרינה אלקטרומגנטית-קרינה אלקטרומגנטית היא צורה של התפשטות אנרגיה במרחב באמצעות גלים אלקטרומגנטיים.
תדר- מספר תנודות (מחזורים שלמים של הגל) החולפות דרך נקודה מסוימת בשנייה. יחידה למדידת התדר היא הרץ ( Hz ) כאשר תנודה אחת לשניה שווה ל- 1Hz.
אורך גל-המרחק בין כל שתי נקודות על גל המגדירות מחזור גל שלם.
קרינה מייננת- היא קרינה בעלת אנרגיה גבוהה המסוגלת, בעת חדירתה לחומר, לגרום לשינויים במבנה האטום המובילים ליצירת זוגות יונים (מטענים חשמליים). קרינה מייננת נפלטת ממכשירי רנטגן, ממאיצים וממקורות רדיואקטיביים. קרינה זו מסווגת ע"י הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ( IARC ) כקרינה מסרטנת.

קרינה בלתי מייננת- היא כשמה קרינה בעלת אנרגיה פחותה שאינה מסוגלת ליצור מטענים חשמליים חופשיים (לדוגמה, האנרגיה של קרינה בתחום הטלפונים הניידים נמוכה בלמעלה משישה סדרי גודל (פי מליון) מהאנרגיה של קרינה בתחום המיינן). לתחום זה שייכים, בין היתר, קרינות האור לסוגיו, קרינת רדיו,טלביזיה וטלפוניה סלולארית. קרינה זו אינה מסווגת ע"י הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן ( IARC ) כקרינה מסרטנת.

 

. רח´ שחר 4 ירושלים 96263 .טל.  02-6513731. פקס: 1-532-6513731 .דוא"ל:   yitzhak@gal-ion.co.il

דף הבית מי אנחנו קרינה מאנטנות סלולאריות קרינה מרשת חשמל מדידות קרינה אלקטרומגנטיות ראדון צור קשר English